Påstander om “massiv spam over tid”, “hets” og personangrep”

Vestfold Høyres Lene Westgaard-Halle besøkte nylig Alcoa Mosjøen og benyttet da anledningen til å reklamere for både EØS-avtalen og Øyfjellet vindkraftverk, via Facebook. Vindkraftutbyggingen i Vesterfjellan (Øyfjellet-saken) er en av de aller mest kontroversielle fordi industrialiseringen ødelegger for reindriften, en bærebjelke i samisk kultur.

Når Lene Westgaard-Halle velger å rosemale vindkraftutbygging i Sápmi, blir det i praksis en form for usynliggjøring av det samiske perspektivet. Westgaard-Halle er stortingsrepresentant og burde være klar over vindindustriens negative innvirkning på natur og samisk kultur. Hun burde være kjent med at sametingspresident Aili Keskitalo betegner dette som “grønn kolonisering”.

Lene Westgaard-Halle har gjentatte ganger fremstilt seg selv som miljøengasjert, via Facebook. I en kommentar til hennes Facebook-innlegg valgte jeg derfor å spørre henne om hun ikke bekymrer seg for hvordan utbyggingen påvirker reindriften. Dette svarte hun ikke på. Responsen hennes var å blokkere meg.

Nå i ettertid ser jeg at Lene Westgaard-Halle har omtalt meg på svært lite flatterende måter inne på Facebook. Blant annet påstår hun at jeg har utsatt henne for “massiv spam over lengre tid”, noe som ikke medfører riktighet. Det stemmer at jeg delte Facebook-innlegget hennes fra Alcoa Mosjøen-besøket tre eller fire steder og at jeg tagget henne i den forbindelse. Utover dette har jeg knapt tagget henne. Jeg tagger ofte Høyre, statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru, men ikke stortingsrepresentant Westgaard-Halle.

Westgaard-Halle påstår i kommentarer inne på Facebook at jeg driver med “hets” og “personangrep” uten å konkretisere hva hun sikter til. Hun skriver det ikke direkte til meg, men til andre personer. Blir ikke dette en form for baksnakking? Er det slik den offentlige debatten skal foregå?

Kjære Lene Westgaard-Halle! Jeg ser at du, i en diskusjonstråd som omhandler vindkraft, forsøker å svekke etosen til en meningsmotstander ved å omtale ham som “kommunist” og “vaksineskeptiker”. Her tar du mannen og ikke ballen. Er ikke dette selve definisjonen på et personangrep? Kan vi ikke heller holde oss til saken?

Mitt opprinnelige spørsmål til deg lød som følger: “Du bekymrer deg ikke over overkjøringen av de samiske interessene?” Dette vil jeg gjerne at du skal svare på. Jeg ser forøvrig at du omtaler Hogne Hongsets bidrag i vindkraftsaken i gåsetegn, slik: “bidrag”. Vil du forklare hva du mener med det?

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.