Revet jord

Dikt av Dag Harald Rautio

Kalven jaget, søker mor
flokken spredt av maktens ord
søker mildt og modig hjerte
kjemper stridt, trosser smerte

beitet kun i kalvens minne
bakom jager stat og sinne
kamp for føde blir for stor
møter død, på revet jord

Illustrasjon: Revet jord
av Christina Fjeldavli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.