Fjern de fuglefiendtlige skiltene!

Til: Bymiljøetaten i Oslo 

Til: Bymiljøetaten i Oslo kommune
postmottak@bym.oslo.kommune.no


Jeg ser at dere har satt opp flere skilt hvor dere forbyr folk å mate fuglene. Skiltene er satt opp på steder hvor det er naturlig for fugler å oppholde seg. Forbudet mot mating skaper nød blant fugler som har vært vant til å få hjelp om vinteren. Dette gjelder flere utrydningstruede arter som lider fordi vi mennesker har ødelagt økosystemer i Oslofjorden og andre steder.

Hvert år blir måker og andre ville fugler plaget, skadet og drept av mennesker, til dels med sadistiske metoder. Sosial aksept for å betrakte fugler som skadedyr senker terskelen for å utøve fysisk vold. Facebook-gruppa «Vi som Hater Måker» presenterer seg selv slik: «Vi liker ikke måker. Vi er dedikerte måke-hatere. Håper du vil joine oss å hate måker». Det at måkefiendtlige ytringer kan florere som de gjør, både i aviser og i sosiale medier, tyder på at det er akseptert, i ganske vide kretser, å betrakte visse fuglearter som skadedyr. Hva slags holdninger ligger bak når man setter opp skilt for å hindre folk i å hjelpe ville fugler gjennom den harde vinteren?

Når fuglene nå i økende grad tvinges til å oppsøke byene for å finne mat eller hekke, burde det få oss til å reflektere over hvordan vi behandler andre arter. Jeg ber dere fjerne de fuglefiendtlige skiltene og erstatte dem med nye skilt hvor dere på en saklig måte informerer om hvordan man kan gå frem for å gi fuglene næring på best mulig måte. Imøteser svar fra dere.

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.