Skottlandstur kjøpt og betalt av Northconnect?

Åpent brev til Natur og ungdoms Gaute Eiterjord, Grønn ungdoms Nora Heyerdahl, Unge Høyres Daniel Skjevik-Aasberg og AUFs Agnes Viljugrein

Bakgrunn for brevet: https://northconnect.no/?gclid=CjwKCAiAluLvBRASEiwAAbX3GauIC3gJ-eAVzYLK69aa9qIY_fM1sjMs6iCEOGe7yD4t3P_q1uStLxoCQSUQAvD_BwE&fbclid=IwAR2U0z3qje1koSjPsam_mK4N080M-iRZjBxjqtX-ooOyM-_gphZbD-QyRic

Vi ser at dere har vært i Skottland, i NorthConnects regi, og at turarrangøren betegner dette som en «studiereise». I kjølvannet av utenlandsoppholdet er det lagt ut filmer hvor dere omtaler NorthConnect i svært rosende ordelag. Blant annet blir det hevdet at «vi» kan tjene «masse penger». Imidlertid er det på det rene at «vi» i denne sammenhengen ikke viser til flertallet i befolkningen. “At et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr ikke at alle i samfunnet vil tjene på det”, skriver NVE-direktør Kjetil Lund i Dagens Næringsliv 10. desember, om Northconnect. Norges vassdrags- og energidirektorat “anslår at de norske kraftprisene vil øke med 1–3 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt over kabelens levetid på 40 år”. Dette innebærer at en vanlig norsk forbruker mest sannsynlig vil tape på NorthConnect. Når NVE likevel insisterer på at prosjektet er “samfunnsøkonomisk lønnsomt” skyldes det at “gevinsten til dem som tjener, er høyere enn tapet til dem som taper”, ifølge direktøren.

En kabel mellom Norge og Skottland vil «kutte 2 millioner tonn CO årlig», og i tillegg «bidra med om lag 10 milliarder til Norge», påstår NorthConnect på sine nettsider. På de videoene som er lagt ut etter skottlandsturen, kan det virke som om dere legger disse påstandene til grunn i vurderingen av prosjektet. Med reisen mer på avstand, håper vi dere vil se at det ikke er tilstrekkelig å kun innhente informasjon fra utbygger når viktige politiske avgjørelser skal bli tatt. Vær også klar over at prosjektet kan ha konsekvenser som utbygger ikke nødvendigvis ser seg tjent med å reklamere for. Eksport av vannkraft vil kunne bli brukt som argument for å bygge ut enda mer vind- og vannkraft i Norge, noe som igjen vil gå utover ville fugler og dyr. Tap av naturareal og tap av biologisk mangfold er et av verdens største miljøproblemer, ifølge FNs naturpanel.

Vannkraften har tradisjonelt kommet hele befolkningen til gode, noe som har gitt norske bedrifter et konkurransefortrinn. Vi skal også huske på at Norge er et kaldt land. Ikke minst hvis fossil kraft skal fases ut, vil vi ha behov for vår reneste kraftkilde. Vi i Motvind SørVest vil gjerne at dere skal tenke over følgende spørsmål: Er det legitimt å overføre de verdiene som vannkraften representerer fra folket til en liten, økonomisk elite? Er det forsvarlig å sende vannkraften ut av landet, hvis målet er å fase ut oljen? Vil vi klare å bremse verdens forbruk hvis alle de store verdiene skal overføres til storkapitalen? Har norske politikere ansvar for å ivareta norske interesser?

Vi inviterer dere herved til Litteraturhuset 4. april klokken 12, slik at vi kan diskutere disse spørsmålene nærmere.

Motvind SørVest

Oppdatering 03.05.2020

Vi fikk aldri noe svar fra ungdomspolitikerne, men nå skriver Aftenposten at partiene må betale tilbake det reisen kostet, ca. 15000 per person:https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/y32ldr/ungdomspartier-broet-loven-da-de-fikk-betalt-reise-av-northconnect-aapenbart-et-forsoek-paa-paavirkning?SM%C3%98RING

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.