Fantastisk kinderegg

hdrpl

“Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg”, sa Høyres Tina Bru i et intervju med Dagens Næringsliv 23. februar 2016. Etter at den nasjonale rammen for vindkraftutbygging måtte trekkes, lover hun nå at de nye konsesjonsreglene for vindkraft skal være ferdige før sommeren (Aftenposten, 26.02.2020). Hva slags overraskelser kan vi vente oss denne gangen? Som de fleste norske barn vet, er det ikke bare hvit og lysebrun sjokolade bak kindereggets sølvfolie. Her gjemmer seg i tillegg et gult plastegg med en helt unødvendig plastleke som etter kort tid bryter sammen og bidrar til forsøpling. Slik sett er Tina Brus beskrivelse av Fosen-anlegget svært treffende.

Det stemmer, som Tina Bru også er inne på gjennom bruken av adjektivet “fantastisk”, at Fosen Vind er noe utenom det vanlige. Ikke bare får vi her de ordinære naturødeleggelsene og fugledrapene. Inne i det gule plastegget oppdager det observante barnet nemlig noe enda mer oppsiktsvekkende, noe som kan få utenlandsk presse til å reagere, og som i tillegg har kraft i seg til å ødelegge Norges internasjonale rykte. Det dreier seg selvsagt om Statens forakt for urfolks rettigheter.

Norske myndigheter gjorde en iherdig innsats for å utradere samiske tradisjoner gjennom den såkalte fornorskingspolitikken, som varte fra ca. 1850-1950. Tjue år etter fikk vi Alta-saken, hvor myndighetene igjen viste sin maktarroganse. Gjennom å ødelegge enda flere samiske reindriftsområder nå på 2000-tallet, røper norske myndigheter at de slett ikke har lært, til tross for at statsminister Kjell Magne Bondevik ba om unnskyldning for Statens overgrep mot urbefolkningen i sin nyttårstale for 1999.

Kjære Tina Bru! Det vi trenger er et helt annet kinderegg, et dypøkologisk og bærekraftig egg som også hubroer og havørn kan elske. Hvis du ønsker at Høyre skal få vind i seilene, kan jeg foreslå følgende innhold. 1) Alle vindkraftkonsesjoner trekkes med umiddelbar virkning, både til lands og til havs 2) Regjeringen begynner å rette seg etter ILO-konvensjon nr. 169, FNs erklæring om urfolks rettigheter og Naturmangfoldloven 3) Regjeringen forbyr dumping av gruveslam i fjorder

Nå som påsken nærmer seg, drømmer jeg om et fantastisk kinderegg!

Christina Fjeldavli 

Kilder

https://www.dn.no/hoyre/statkraft/fosenhalvoya/hitra/-vindkraft-pa-fosen-og-snillfjordomradet-er-et-fantastisk-kinderegg/1-1-5585361

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wPmQWP/energiminister-tina-bru-nye-konsesjonsregler-for-vindkraft-kan-komme-foer-sommeren

https://snl.no/fornorskingspolitikk

https://www.dagbladet.no/nyheter/reineiere-raser-etter-invitasjon—arrogant/72165364

https://www.dagbladet.no/kultur/de-blottlegger-arrogansen/72175086/amp#aoh=15829816653738&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fra%20%251%24s

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/

 

 

 

Advertisement

Solbergs sammensurium

hdrpl
Klimafornektere og innvandringsmotstandere tar Solberg fullstendig avstand fra, når de ikke slumper til å være ministere i hennes egen sammensuriumsregjering. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

https://www.tv2.no/a/11246756/

Et sammensurium er, ifølge Store Norske Leksikon, en rotete eller forvirret blanding. Ordet kommer fra nedertysk (sammelsuur) og betyr opprinnelig «en sur blandingsrett av matrester». Å ta vare på middagsrester må vel kunne sies å være en bærekraftig og klimavennlig handling. Sjefspådriver for FNs bærekraftsmål, den grønnkledde Erna Solberg, velger likevel å bruke dette ordet for å beskrive Folkeopprøret mot klimahysteriet. Statsministeren vil ha seg frabedt sure matrester i form av klimafornektere og innvandringsmotstandere. Disse tar hun nemlig fullstendig avstand fra, når de ikke slumper til å være ministere i hennes egen sammensuriumsregjering.

I Solbergs regjeringskjøleskap finner vi isbiter som sprekkeferdige av stolthet åpner helt nye oljeplattformer, og en oppdrettslaks som vil deponere gruveslam i fjorder, «for å lykkes med det grønne skiftet». I grønnsaksskuffen finner vi den kjerneløse løken fra Ibsens Peer Gynt, som, i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, vil sprenge i stykker intakte økosystemer, utrydde rødlistede fugler og drenere myrer. Grunnet plassmangel er reinkjøttet erstattet med en kjøleskapsmagnet med bilde av samegutten Ante, fra NRK-serien ved samme navn. Mer skal det ikke til for å ivareta urfolks rettigheter.

Som sjefspådriver for FNs bærekraftsmål, er den grønnkledde forførerinnen programforpliktet til å snakke høyt om klimaproblemer. Det underlige er at FN ikke stusser over sjefens klimasammensurium på hjemmebane. FNs klimapanel oppfordres herved til å ta en titt bak Solbergs kjøkkenpanel.

qrf
FNs klimapanel bør ta en titt bak Solbergs kjøkkenpanel. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

(PS: Jeg har selv ikke signert oppropet Folkebevegelsen mot klimahysteriet, blant annet fordi jeg mener bruken av ordet “klimahysteri” er uheldig.)

 

Ønsker Starbucks å profilere seg med fugledrap?

hdrpl
Green New Deal for the Rich. Fuck nature. Because Climate. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Investor Jens Ulltveit-Moe gikk hardt ut mot naturvernere i Dagens Næringsliv 6. oktober 2019, da han karakteriserte vindkraftmotstandere som sneversynte og nasjonalistiske. “Skit i verden, leve Norge. Det er det de står for”, lød påstanden fra en av Norges rikeste menn. Ulltveit-Moe mener at naturen må ofres for å redde klimaet. Dette lønner seg nemlig for klimainvestorer. Noen påstår riktignok at naturen binder klimagasser, og at intakte økosystemer stabiliserer klimaet. Dem om det. De grønne subsidiene sørger uansett for rikelig med cash flow for noen få utvalgte.

Klimaforkjemperen Jens Ulltveit-Moe, som har tjent seg rik i oljebransjen, sikret seg for noen år siden rettighetene til å drive kaffekjeden Starbucks i Skandinavia, gjennom datterselskapet Umeo Restaurant Group. Lite er mer klimavennlig enn å frakte klimabønner på tvers av kloden, for så å spre engangskopper over hele klimahovedstaden Oslo. Man kan bare forestille seg hvordan MDG, som Ulltveit-Moe har støttet økonomisk, klapper i hendene i utslippsfri begeistring over denne vidunderlige klimakuren. Når cocktailen så blandes med drenerte myrer og kvestede hubroer, må vel Moder Jord bli kvitt feberen snart?

I likhet med de aller fleste næringslivsaktører i vår tid, forsøker naturligvis Starbucks å markedsføre seg selv med miljøvennlige ord og vendinger. “And we believe in the importance of caring for our planet and encouraging others to do the same”, står det blant annet i forretningsprofilen som er lagt ut på nettet (Starbucks Company Profile). Selskapet vil gjerne vise omsorg for den kokende kloden, og i tillegg oppmuntre andre til å gjøre det samme. Motvind Oslo Viken, som ble stiftet 23. februar, gjennomførte i dag punktmarkeringer utenfor utvalgte Starbucks-kaféer i Oslo, for å informere om naturens betydning midt oppi det hele. Flere av Motvinds medlemmer vil gjerne finne ut om naturofring, som Jens Ulltveit-Moe promoterer, kan være i overenstemmelse med Starbucks ønskede profil.

Anbefalt lesning:

https://www.dn.no/energi/jens-ulltveit-moe/vindkraft/rec-silicon/jens-ulltveit-moe-tar-oppgjor-med-naturvernere-skit-i-verden-leve-norge-det-er-det-de-star-for/2-1-683776

https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2020/01/08/7486922/nho-mener-nordmenn-ma-tale-noen-naturinngrep-for-a-lose-klimakrisen

https://e24.no/naeringsliv/i/zG9l6b/starbucks-rykker-inn-i-norge

https://www.dn.no/ulltveit-moe-fant-tonen-med-starbucks-grunder/1-1-1885865

Click to access starbucks-company-information_tcm30-10742.pdf

Brudd med ILO-konvensjon nr. 169

qrf
Erna Solberg, hva skal vi med en klimakur som inneholder gruveslam, betong, mikroplast, sprengte fjell, kvestede fugler, barnearbeid i Kongos koboltgruver, oljeleting i nordområdene, flyreiser til klimatoppmøter med World Economic Forum og vindturbinhydraulikkolje? Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organization, ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO-konvensjon nr. 169, som norske myndigheter ratifiserte i 1990, er en folkerettslig bindende avtale utarbeidet for å gi urbefolkninger verden over et spesielt vern. Konvensjonen består av 44 artikler og er undertegnet av 23 land. Dessverre kan det virke som om norske myndigheter har glemt sentrale deler av avtalen. Ifølge artikkel 2 skal regjeringen verne urbefolkningens “rettigheter og […] garantere at deres integritet blir respektert”. Snarere er det vel det motsatte som skjer på Fosen akkurat nå, når Fosen Vind, etter å ha ødelagt viktige beiteområder, inviterer reindriftseiere til å underholde ved åpningen av Storheia vindkraftanlegg. At våre styrende myndigheter har tilrettelagt for dette, er en stor skandale.

Ifølge ILO-konvensjon 169, artikkel 13, skal regjeringen respektere urbefolkningens “forhold til landområder og/eller territorier der de lever eller på annen måte bruker”. Likevel ser vi nå at naturødeleggende vindindustri truer reindriften, fra Øyfjellet i Vefsn i nord, til Stokkfjellet i Selbu i sør. Artikkel 15 fastslår at urbefolkningens “rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt”. Mener regjeringen at Repparfjorden sikres gjennom dumping av gruveslam? Sametingspresident Aili Keskitalo mener det motsatte, men henne vil regjeringen tydeligvis ikke lytte til, ikke når de samiske interessene kolliderer med storkapitalens interesser.

Erna Solberg, hva skal vi med en klimakur som inneholder gruveslam, betong, mikroplast, sprengte fjell, kvestede fugler, barnearbeid i Kongos koboltgruver, oljeleting i nordområdene, flyreiser til klimatoppmøter med World Economic Forum og vindturbinhydraulikkolje? Kan vi få tak i en ny farmasøyt?

hdrpl
Samiske rettigheter blir overkjørt av Fosen Vind, med styrende myndigheters velsignelse. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Anbefalt lesning:

https://www.dagbladet.no/kultur/de-blottlegger-arrogansen/72175086?fbclid=IwAR0umRJNLSks8mIt7zbW8EjaJU6mxeG1suuZIfIjYH_kZ6LLN_vlxuhY6Gs

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/PRM-30-aar-siden-ILO-konvensjon-nr.-169-om-urfolks-rettigheter-ble-vedtatt

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/76AlV/vil-norge-ta-fra-samene-retten-til-land-og-vann

 

Regjeringen og reindriftsområdene

Norske myndigheter forsøkte å fjerne det samiske språket på 1800- og 1900-tallet, gjennom den såkalte fornorskingspolitikken. Nå trues selve reindriften, en bærebjelke i samisk kultur, av vindkraftprosjekter fra Øyfjellet i Vefsn i nord, til Stokkfjellet i Selbu i sør. Ord som «bærekraft» og «klimavennlig» misbrukes for å kamuflere naturødeleggelsene som “grønt skifte”. Eva Maria Fjellheim ved Senter for Samiske Studier (UiT, Norges Arktiske Universitet), forsker på dilemmaet mellom klimapolitikk og urfolks rettigheter i fornybar energiutbygging. «Reindrift etterlater seg et ubetydelig fotavtrykk. Den er grønnere og mer bærekraftig enn de fleste former for arealbruk», skriver hun i artikkelen “Ærede lagmannsrett” (2020). Landet blir ikke mer bærekraftig når vi fortrenger den tradisjonelle reindriften, snarere tvert imot.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organization, ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO-konvensjon nr. 169, som norske myndigheter ratifiserte i 1990, er en folkerettslig bindende avtale utarbeidet for å gi urbefolkninger verden over et spesielt vern. Konvensjonen består av 44 artikler og er undertegnet av 23 land. Dessverre kan det virke som om norske myndigheter har glemt sentrale deler av avtalen. Artikkel 2 lyder slik: “Regjeringene skal ha ansvaret for utvikling av, med deltakelse av vedkommende folk, samordnede og systematiske tiltak for å verne disse folks rettigheter og for å garantere at deres integritet blir respektert”. Snarere er det vel det motsatte som skjer på Fosen akkurat nå, når Fosen Vind, etter å ha ødelagt viktige beiteområder, inviterer reindriftseiere til å underholde ved åpningen av Storheia vindkraftanlegg. At våre styrende myndigheter har tilrettelagt for dette, er en stor skandale.

Ifølge artikkel 13 skal regjeringen respektere urbefolkningens “forhold til landområder og/eller territorier der de lever eller på annen måte bruker”. Artikkel femten lyder slik: “Vedkommende folks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt. Slike rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressursene.” Hvordan kan regjeringen tillate dumping av gruveslam i Repparfjorden når sametingspresident er tydelig på at dette strider med samiske interesser? Hvordan kan Erna Solberg, som er leder for FNs bærekraftskomité, velge å se bort fra sentrale punkter i en viktig internasjonal avtale? Antagelig er det bare et spørsmål om tid før de pågående overgrepene mot urbefolkningen blir slått stort opp i utenlandsk presse.

Kilder

https://www.harvestmagazine.no/pan/aerede-lagmannsrett

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Urfolk/ILO-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter

 

 

Arrogant overkjøring av samiske rettigheter

hdrpl
Det vekker oppsikt at Fosen Vind inviterer samiske reindriftseiere til å servere og underholde, på et arrangement som skal feire åpningen av et vindkraftanlegg som ødelegger beiteområdene. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA har, gjennom selskapet Fosen Vind, bygget Europas største vindkraftprosjekt på land, bestående av anleggene Hitra, Geitfjellet, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet, Roan og Storheia. Aldri før har så store arealer blitt ødelagt for den samiske befolkningen på så kort tid. I tjue år har samiske reindriftseiere kjempet imot. Fosen Vind demonstrerer nå sin maktarroganse gjennom å invitere reindriftseiere til å servere tradisjonell samisk mat under åpningen av Storheia vindpark 13. mai 2020.

Fosen Vind startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. De klarte nemlig å skaffe seg en “forhåndstiltredelse for bygging”, skriver Eva Maria Fjellheim, stipendiat ved Senter for Samiske Studier (UiT), i artikkelen “Ærede Lagmannsrett” (2020). I 2018 ble regjeringen anmodet av Komiteen for Eliminering av Rasediskriminering om å stanse vindkraftutbyggingen, noe Erna Solberg valgte å ignorere. Solberg, som er leder for FNs bærekraftskomité, har så langt ikke løftet en finger for å bevare den bærekraftige reindriften. Tvert imot er hun, gjennom sin regjering, pådriver for salg av samiske reindriftsområder til utenlandsk storkapital.

“KRISE!/ Alle flykter fra Erna” lyder Dagbladets førstesideoppslag 21. februar 2020. Faktum er at Solberg-regjeringen har forsterket den krisen som Stoltenberg-regjeringen la grunnlaget for midt på 2000-tallet, da de grønne sertifikatene ble innført. Jens Stoltenberg forutså selv at dette ville bli en katastrofe, både for vanlige folks økonomi og for naturen, men regjeringspartnerne Sp og SV presset på. I tillegg var det sterke økonomiske krefter, og falske miljøorganisasjoner som til førte til at Stoltenberg måtte gi seg. “Menneskeskapte klimaendringar har heldigvis fått større og større merksemd. Men dette vert utnytta fullt ut av spekulantane og deira kommunikasjonsekspertar, slik at politikarar og media ikkje torer å gå inn diskusjonane. Ikkje minst bransjeorganisasjonane for kraftselskapa; Norwea og Energi Norge, utgjer eit stort lobby- og propagandaapparat”, skriver Harald Kjeldstad, tidligere administrerende direktør for SIVA, om vindkraftutbyggingen i Norge (Porten, 2019).

Gjennom FNs urfolksdeklarasjon har Norge forpliktet seg til å gi urfolk et spesielt vern. Blant annet har urfolk “rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og […] rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig”, ifølge FNs norskspråklige nettsider. Å tillate vindkraftutbygging i reindriftsområder er åpenbart et brudd med urfolksdeklarasjonen. Imidlertid virker det ikke som om norske myndigheter har tenkt å nøye seg med det de allerede har bidratt til å ødelegge. Davvi vindkraftanlegg planlegges nå på grensen mellom Lebesby, Tana og Porsanger. Her ønsker Grenselandet AS å sette opp inntil 267 vindturbiner, på et område på over 78 kvadratkilometer, midt i et reinbeiteområde. Sametingspresident Aili Keskitalo bruker begrepet “grønn kolonisering” for å beskrive prosjektet. Både Naturvernforbundet, Norges Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Motvind Norge går imot planene.

Erna Solberg, jeg tror at keiserinnens klimaklær er avslørt som en bløff. Skal du ta bærekraft på alvor, bør du vise respekt for den tradisjonelle reindriften. Overkjøring av urfolks rettigheter har dessuten internasjonal interesse, noe du, som liker å skinne på internasjonale arenaer, burde tenke på.

 

Flere tekster om Fosen Vind 

https://www.dagbladet.no/kultur/de-blottlegger-arrogansen/72175086?fbclid=IwAR0umRJNLSks8mIt7zbW8EjaJU6mxeG1suuZIfIjYH_kZ6LLN_vlxuhY6Gs

https://www.dn.no/hoyre/statkraft/fosenhalvoya/hitra/-vindkraft-pa-fosen-og-snillfjordomradet-er-et-fantastisk-kinderegg/1-1-5585361

 

 

 

 

 

 

 

Feil fløy. Feil farge.

hdrplhttps://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/motvind-fra-alle-kanter-1.1664333

Hun husker ikke nå hvorfor det ble nettopp turbiner og muslimer. Kunne det kanskje like gjerne vært turbiner og tulipaner, eller turbiner og turnips? Både redaktøren og annonsøren nikket megetsigende mot henne, og så kom bare ordene flommende, som de pleier, for det er jo gaven hennes dette, at hun har ordet i sin makt.

Turbiner og muslimer. Begge fremmede i landskapet. Begge hatobjekter for høyreekstreme. Så har vi altså kommet dit, at miljøengasjement næres av fremmedfrykt. Den politiske analysen skrev seg nesten selv, kraftig inspirert av en dystopisk film hun hadde sett kvelden før: “The age of stupid”. Den stupide vindkraftmotstanden. Det stupide muslimhatet. Alt falt på plass. Likevel var det noe som skurret. Langt inne i den mentale tåka var det noe som protesterte. Hun lukket øynene, trakk pusten dypt og telte langsomt til Zero.

Blikket hans da de tilfeldig passerte hverandre på Karl Johan. Hun, den talentfulle politiske kommentatoren. Han, den lovende partilederen. Dirringen i luften. De hete kinnene. De fyldige leppene. Var det i dag det skulle skje, på selveste Valentinsdagen? Skulle de endelig? Men, nei. Tåken lettet, og den nye innsikten sved henne brutalt i øynene. “Dæven, han er jo motstander av landbasert vindkraft, han”, fôr det i henne. Pulsen galopperte, og hun kom til å bite seg hardt i underleppen, i ren forbitrelse. Feil fløy. Feil farge.

Hun kjenner suget i magen i dét blikket hans viker fra henne. Skammen over å vite at det er hun som har spolert kjærlighetssjansen. Det at hun har stemplet ham som høyreradikal, han, som er langt ute på venstre fløy. Hvordan kunne hun? Det brenner i halsen og gråten presser på. Feil fløy. Feil farge. Drømmen om å rulle rundt i glatte lakener med Stortingets vakreste mann. Bare å glemme det nå. Lederen for den selvutnevnte miljøstiftelsen står uansett klar. Det finnes ingen planet B, men det finnes opplagt en plan B for kåte skribenter.