Hva gir man til mannen som har alt?

Hva kan en nyforelsket kvinne finne på å gi til han som allerede har det hele: hjertet og tankene hennes, naturressurser til lands og til vanns og i lufta med, vassdrag, fossefall og fugletrekk, isblå øyne, terrawatt og vatt i øregangene?

Forholdet er ennå så nytt, så det gjelder å ikke trå feil på turbinplatået. Hvordan kan hun fange hans fulle oppmerksomhet, og fengsle ham, uten selv å bli bøtelagt?

Liste over mulige julegaver til Kraftmannen

 • Fuglane av Tarjei Vesaas
 • The birds av Alfred Hitchcock
 • Turbinsommer av Steven Spielberg, på dvd
 • Billetter til Svanesjøen eller Ildfuglen?
 • Diktsamlingen Du skal itte trø i anleggsområdet av Einar Skjæraasen, en utgivelse sponset av TrønderEnergi/TENSIO
 • Barnesangbok med klassikerne “Fløy en liten blåfugl rett i turbinen” og “Alle fugler små de er kommer aldri tilbake”
 • Forlovelsesring med stein av Zephyr
 • En halv, grillet orrhane fra Zephyrs vindkraftanlegg på Fitjar
 • Æresmedlemskap i Norsk Ornitologisk Forening
 • Danser med vindbaroner, på dvd
 • Hjelp til selvhjelp, en selvhjelpsbok for deg med turbinmigrene
 • Utenfor ring 3, en bok om steder du hadde glemt
 • Vildanden av Henrik Ibsen, et skuespill om gjennomsnittsmenneskets behov for selvbedrag
 • Et NVE-hjem, et skuespill om å være fanget i en rolle
 • Den lille vindbaronen aldri mett, bildebok for Unge høyre-gutter
 • Charlie og turbinfabrikken av Arne Olsen

 

Smekk til meg sjølv, og Høie

72763497_10156251273827282_3363309587221446656_n.jpg

Tekst og foto: Laila Haukeland

Dagens smekk går til meg sjøl, og med eit «Stå på krava» til gjengen ved Vardafjell i Rogaland 🔥❤️🔥

Så helse- og omsorgsminister Bent Høie, eg sender smekken min til deg med eit håp om at du les.

Kvifor er du, Bent, så musestille når det gjelder mulige helsekonsekvenser som følge av vindkraftsutbygginga i Norge. Kvifor var det berre nokon linjer frå Helsedirektoratet inn til høyringa til Rammeplanen for vindkraft? Nokre få linjer som nærmast kan oppsummeres slik: «Ingen kommentar». Eg er sjukepleie, og dette er mitt yrkesfelt. Og eg er så skuffa. Ein einaste lege har eg sett som har tatt til ordet mot dette. Og han er i Sandnes kommune der Vardafjell ligg. Han deltek i klagen til Sandnes kommune som er sendt inn til NVE. Men nei… musestille alle veier, utenom dynamitt-salvene då, dei smell og sprenger fjell. Så der er det ild. https://www.nrk.no/…/vindkraftmotstandere-stenger-anlegg-me…

https://www.facebook.com/groups/346565012662508/?ref=share

74989439_10156251274022282_7802278825894608896_n.jpg

Ein annan plass der er ild, er i folket, ein brennande flamme 🔥 som kjem ut av smerte til motstand. Me som kjemper mot denne vindkrafta er blitt kalla egoister blant anna. Og eg prøver å leite etter sannhet i den beskyldninga i meg, men nei i meg finn eg ikkje snev av egoisme i dette…

Eg kjemper for noko utanfor meg sjølv, for naturen og dei stemmeløse som bur der. Naturen har me berre til låns frå ettertida, den er så mykje større enn oss sjølv. Me skal forvalte naturen til beste for ettertida, ikkje sprenge den i stykker til kaos.

Ein annan plass der er kaos er inni folk. Kaos i følelser, eit sammensurium av smerte, sorg, sinne og avmakt….. men og samhold og ein flamme som veks kvar dag utav denne smerten og sorga. Så for den smerten og sorga har eg tent eit lys, ein enkel flamme 🔥….

Du skjønner eg skriv førjulshelsinger og har mitt eget lille juleverkstad i heimen min. Og lyset står oppå den kista der eg har all julepynten min mens eg sitt og skriv. Men eg kjenner ingen glede opp mot juletida for denne sorga og smerten er stor, mykje meir inngripande enn eg nokon gang har kjent på før.

Og det er der eg er så skuffa over eget fagfelt som ikkje ser den smerten som sitt i mange mange no rundt om i landet. Kva betyr egentlig psykisk helsevern og forebygging når ein kan vere musestille om ei slik belastning folk no står i….

Mulige helsekonsekvenser av å få vindindustri nær der ein bur er søvnvansker og depresjon. Ein veit kva depresjon kan føre til i ytterste konsekvens og ja der er dokumentasjon som viser dette, det blei og sendt inn til høyringa av nokon.

Men høyringa blei skrota, over 5000 høyringssvar som folk og lokalforvaltning har brukt mykje tid på….skrota.

Så siden du helseminister Høie er så musestille så må eg nesten spørje; er du ei mus eller tar du Ansvar….. du kan i alle fall spare deg å synge «Musevisa» til jul om du er stille til den tid kjem.

Kanskje du ikkje veit eller forstår noko av kva som skjer sidan media er så stille om det. Kanskje du har det så travelt at du ikkje ser kva som skjer i motstanden mot vindkraft… så eg vil fortelle deg om denne smerten og sorga eg kjenner på.

76722770_10156251274217282_3831237873164615680_n.jpg

Eg har mista folk og kjent på sorg mange ganger til no i mitt 47 år. Så er eg jo sjukepleier så eg har der stått i sorga mange ganger. Eg er ikkje redd sorg og indre smerte. For det er berre slik at for å vekse innvendig til å forstå kva som er verdifullt for oss mennesker så må me og ha porsjoner av lidelser som sorg og smerte er. Men alt med måte….

Denne smerten og sorga er djup, så inngripande som eg aldri har kjent på før, den endrer folk….. Den ryster meg heilt i kjerneverdiane mine, på kven eg er og alt eg har trudd på. Tillit, tro, håp og kjærlighet.

Tillit til at me har eit land med likhet for loven, likeverd og generalistsamfunn og frihet. Det ryster i grunnvollene for å sei det slik. Eg som sjukepleier kan jo i teorien fortelle kva som skjer i ein sorgprosess, men dette er voldsomt.

Eg er bekymra for folk. Dei som får flammen tent klarer å finne samhold gjennom ein fellesforståelse med andre. Men kva med dei som sitt aleine og kjenner på dette, kven trøster dei for sorga og smerten? Ikkje det offentlige helsevesenet i alle fall, der du er sjef…..musestille.

Det som ryster meg mest er kor lite verdi naturen i seg sjølv og dei stemmeløse har i dette spelet. Eg er oppvokst på gård og har derfra nokon grunnverdier i meg. Og ein kjærlighet for alt levande liv, så det ryster meg å sjå at det levande liv i naturen har så liten verdi i denne industriutbygginga.

Me veit alle at elefantene er trua som art av annen årsak. Så eg spør: «Ser du for deg ein verden uten elefanter?» Dei fleste vil nok svare nei… så då spør eg : «Kva då med alle «elefantene» i vår natur…. har dei ingen verdi dei då?» Eg såg ein liten film der orrhøner var kræsja med ein vindturbin og låg strødd skada rundt foten av den. Der gjekk ein mann og filma, han nærmast brølte ut sin fortvilelse mens han snakka sårt til fuglane. Den filmen rysta meg så djupt at eg spydde faktisk, så inngripande er det å sjå. For meg vil alltid orrhøner være noko spesielt, eg er vaksen opp med dei i nærleiken. Dei søker folk for kos og det er jo litt rart siden dei er ville. Dei burde jo skydd oss mennesker som er det største rovdyret av alle. Det ser me i alle fall no, fugler og dyr som må «betale største prisen» for at habiteten blir industriområde betyr ingenting.

Egoist… eg …..nei… om eg hadde snudd ryggen til så skulle eg kanskje vore litt enig. Dette er ikkje ein kamp eg har valgt, den er blitt påført meg. For den truer på tryggheten i mitt liv, på friheten, på tillit, tru, håp og kjærlighet. Livet mitt inni meg fungerer ikkje normalt lenger. Men alt er ikkje elende….. me finn kvarandre no… utav verdier…. og eg skal love deg at dei mannfolka som no stig fram og snakker om følelser dei berører meg… det fins så mange fine ord fra følelser og verdier hjå desse som no stig opp på barrikadene, slik som Eivind Salen her til dømes, han som står øverst på barrikaden i MotvindNorge 🔥

https://www.facebook.com/groups/motvind/permalink/442073583164812?sfns=mo

Slik eg tenker så har alle ressurser ein syklus av såing-spiring-modning-høsting og dvale. Alt har ein syklus, bryt ein syklusen så kan ein knekke ressursen som er naturgitt. Mennesker er også ressurser som må behandles med ein iboende rett til å bli respektert for det unike og ekte….

No er det mange som har det vondt inni seg, og der er det tent ein flamme til motstand. Men kva kan me gjere då? Det er tent varder over heile landet til motstand, den varden brenn vidare i folk no… tru ikkje anna. Og den varden brenn ekstra no i folka som står no i motstand på Vardafjell.

74626957_10156251273937282_1383451507692666880_n.jpg

Eg har berre ein flamme på mitt lys….. det lyset skal du få Bengt Høie. Eg kan ikkje love at det kjem fram like heilt når det skal i postgangen. Kanskje det knekkes på veien, det er hard medfart på veien dette lyset går i møte så det får du tåle…..

Eg er ikkje redd for følelser så ikkje tenk på meg, eg står den av. Tenk heller på heilheten, den kollektive smerten i dette. Eg klarer meg slik eg alltid har gjort på innsida. Eg hadde vel aldri tenkt at eg skulle brette innsida ut slik som no, men det får tåles. Nokon må våge det og. Eg har endatil skrevet ein song om sorg, nærmast ein takk for å bli berørt. Ta den med deg når du tenner lyset du får. Den er ein takk for å bli berørt. Men alt med måte…. https://youtu.be/zN2p5LucQTU

Når tid er nok nok? Når tid er det på tide å ta Ansvar? Det må bli opp til kvar ein å vurdere utfra eit fritt valg som eit fritt menneske kva ansvar ein tek på seg….

Eg tåler mine tårer, og eg kan love deg at dei har bøtta ned siste halvåret. Har kjent på frykta for at fjella eg ser kvar dag skal bli til steinrøyser utav denne industrien, den truer. Då veit eg faktisk ikkje om eg tåler det om det skjer, om eg kan bu her nært naturen og sjå kor liten verdi den har for enkelte. Det er det folk må tåle no…. og det er ikkje greit. Det er ikkje verdig Norge med dei gode nasjonalverdiene som er knytt til naturen. Me som kjenner på smerten og flammen gjer det utav ærbødighet for skaperverket rett og slett. Så ja dette ryster i grunnvollane, heilt heilt inn i kjerneverdiane i folk. Og det skapes sår som vil kunne henge igjen i generasjoner, folk mot folk, makt og avmakt…. frykt….. og tap av tillit til dei demokratiske rettene. Er det virkelig slik at me skal måtte kjenne på frykta i vårt eget land, i Norge?

Eg har ikkje så mykje gull og glitter i mitt liv, treng ikkje det heller. For det mest verdifulle finn eg innvendig i meg sjølv, i den eg er. Eg er glad i ringer, men som du veit så er det ikkje forenelig å arbeide som sjukepleier med ringer på fingrene, hendene skal være åpne og givende uten dill dall.

Så ringene sparer eg til sommerferiedager. Du skjønner eg gjekk i smykkeskrinet mitt for å finne noko å sende deg i førjulshelsinga mi….

I smykkeskrinet ligg også noko anna, som eg bruker kun ved sjeldne høve…..
Sykepleiernåla mi frå høgskulen, frå fagorganiseringa og…… Grunnlovsnåla eg heng på bunaden på 17.mai.

17.mai 2019 brukte eg ikkje bunaden min, den var klar til bruk men eg kjende allerede då på denne sorga og smerten….. det kjendes så feil å bruke mitt finaste plagg og rope hurra når innsida i meg streva. Så bunaden og grunnlovsnåla blei igjen heime når eg feira 17.mai i år.

74574675_10156251274312282_8060082133303033856_n.jpg

Men det var det eg skulle finne til deg å sende eg såg etter. Eit gullsmykke eg kjøpte til meg sjølv for over 20 år sidan. Eg kan heller ikkje love at det kjem fram siden eg annonserer for heile facebook at eg sender gull din vei. Du veit også blant alle dei fine fuglane fins det også gribber, men du ser no at eg forsøker å gjere godt din veg i allefall…. i håp om at du ikkje fremdeles er tenkt å sitte musestille og gjøyme deg for gribbene….

Smykket seier meg noko om repekten for alle naturgitte ressurser….alt levande liv…… også deg…..
Og eg håper dei ved Vardafjell blir møtt med øyre som lytter i respekt…. som likemenn….

Tro, håp og kjærlighet…..

76261826_10156251274232282_184059457670479872_n

Smekk til Søviknes

Søviknes, smekk.jpg

Tekst og foto: Laila Haukeland

Forhenværende olje-og energiminister Terje Søviknes, du får ingen fjær i hatten av meg for den gav eg til Marius Holm/Zero symbolsk vel å merke. Du som er blå skal få noko rødt hjå meg. No nærmer det seg jo juletider med pynting i rødt, så då passer det jo med ein førjulshelsing til ein forhenværende olje-og energiminister. https://www.facebook.com/615207281/posts/10156242796057282?d=n&sfns=mo

Men eg ser allerede RØDT RØDT Rødt, og eg er RASENDE for alt det røde eg ser…. KORLEIS KUNNE DU GJERE DENNE OVERKJØRINGA…. ligg det for deg å overkjøre kanskje?
https://kommunal-rapport.no/…/frp-statsrad-har-fratatt-komm…

Søviknes, smekk5.jpg

Faginstanser sa NEI…..NVE sa NEI…
Enten er du fargeblind eller så liker du overkjøring….. eller kan det være at nokon har klussa med fargestifter i mellomtida…? Bremanger klaga ikkje på at NVE sa nei i 2015, eg vil tru det var mange som pusta letta ut då…. men så kom du….prøvde du å bli grønn kanskje….. isåfall framstår du som han grøne på konvolutten….

Søviknes, smekk4

Bremangerlandet var farga i rød sone av fylkeskommunen i 2011, og NVE bekrefta det i 2019 med å «miste» heile rødmalingen over Bremanger og omeng. Kva skjedde, jo, du tok pennen i egen hånd du Søviknes…
No når du verken er minister eller ordførar lenger, tenker eg du har tid til ein LITT MEIR NØYE SAKSGJENNOMGANG på kvifor dei andre sa nei.

Søviknes, smekk3.jpg

Oldemor mi, Anna, var fra Bremanger, ho var ei stri ei, bl.a. knekte ho fingra på ein i sinne ein gong. Eg skal ikkje knekke fingrer om eg treff deg nokon gang, nei, då snur eg heller ryggen til til helsing framfor å ta deg i handa…. slik du gjorde til dei faglige orda om å ikkje gje løyve til vindkraft på Bremangerlandet. Det tok deg ett pennestrøk å overkjøre det faglige grunnlaget for et nei.

Søviknes, smekk2.jpg

Dei har det vondt fleire på Bremanger no, slik som Tore Røys Nesbakk. Eg kaller han berre Røys. https://www.facebook.com/groups/2442949555986811/permalink/2526010581014041?sfns=mo

https://www.facebook.com/866390407/posts/10162362504240408…

Røys har eg snakka med i 2 minutt, that’s it…..alikevel veit eg at han ikkje såg for seg å flytte heim til Bremanger for å sjå heimfjellet, som han elsker å boltre seg i, bli til ei STOR STEINRØYS med turbiner. Det er rått, og det er brutalt å oppleve noko slikt for folk som forvalter i pakt med dei naturgitte ressursane. Eg gjentar:« i pakt MED»…. https://www.nrk.no/…/tore-matte-ha-ein-plan-b-da-bukkane-ko…

Søviknes, smekk6.jpg

Eg har eit ønske om å oppleve Vetvika slik som mange har rundt om i verda. Faren er der for at eg må ta på hjelm på den fjellturen dithen, siden stien går berre 50 meter frå ein truande vindturbin. https://www.firda.no/…/stien-til-turistattrak…/o/5-15-901505

Søviknes, smekk8.jpg

Terje, eg har peppra konvolutten din med fugler, berre for å gi deg eit hint på vegen. Det blei så mange fugler på framsida på konvolutten at eg gjekk tom til eg skulle pynte baksida. Men greit nok, det får bli litt «Før- og etter Søviknes».

Det er vanskelig å få stoppa overkjøring, så om det blir bygd, så tar du vel æren med å klyppe snora. Du er vel mann for dine ord. Eg sender deg snora slik at du er klar….

Angrer du, Søviknes, så er det demonstrasjon lørdag 16. november på Sandane. Alle er velkommen…..

Husk hjelm då, Terje, ja om du skal stå i æren av å klippe ei snor i industrianlegget som du er opphavet til, eller bruk fjellvettregelen: «DET ER INGEN SKAM Å SNU».

Søviknes, smekk7.jpg

 

Åpent brev til Tine fra Motvind SørVest

Kvitfjell 10.jpg
Zephyr, som inngår i ZEROs spleiselag sammen med Tine, industrialiserte reinens beiteområder på Kvitfjell (Troms) i juli 2019. Foto: Alex Ryslett

Kjære Tine!

“En gang var det her ute alt skjedde, det var her konger falt og store avgjørelser ble tatt”, drønner en dyp mannsrøst, akkompagnert av fjellandskap og ville fugler i flokk. Referansen til sagatiden gjør den nasjonalromantiske stemningen komplett, og det er lett å la seg forføre. Likevel setter vi melken i halsen, for “hvilke store avgjørelser” er det dere indirekte støtter i dag, Tine? Siktes det til avgjørelsen om å utrydde smølalirypa på Frøya, kanskje? Eller er det sprengningen av Kvitfjell det handler om?

Kjære Tine, den deilige lettmelken har satt seg fast i halsen, for det er ikke bare melken som er lett. Også Naturmangfoldsloven tar dere lett på, kan man få inntrykk på. Fortell oss, hvordan kan dere reklamere for egne produkter med nasjonalromantiske virkemidler, når dere samtidig opptrer som hovedsponsor for en selverklært “miljøstiftelse” som aktivt promoterer nedbygging av norsk natur? Ja, vi vet at dere samarbeider med ZERO om “fossilfri tungtransport og fornybar plast”, men er det ikke problematisk likevel at “folkets Tine” gir økonomiske muskler og moralsk legitimitet til en aktør som er på kollisjonskurs med naturvernere over hele landet? Er dere tjent med å delta i et spleiselag sammen med både Zephyr og TrønderEnergi? Dette er tvilsomme aktører som har profilert seg gjennom å sprenge i stykker noen av de vakreste naturområdene våre.

Kjære Tine! Melken har blitt sur. Den sitter bom fast i halsen, og vi klarer ikke å svelge…Vil dere reklamere med levende bilder av fugler i flokk, synes vi dere skal gå over til å sponse Norsk Ornitologisk Forening. Vil dere vise fram bilder av urørt fjellandskap og gammel skog, kan vi anbefale oss selv, La Naturen Leve, Norges Miljøvernforbund eller Naturvernforbundet som partner. Om meierigiganten virkelig vil støtte en aktør som promoterer industrialisering av natur, foreslår vi at dere bruker bilder av grusplatåer og kvestede fugler i neste reklamefilm. Uansett hva dere velger, ønsker vi dere lykke til med omdømmebyggingen!

Vennlig hilsen

Motvind SørVest

Brudd på god presseskikk- klage på NRK fra Motvind SørVest

Til: Pressens faglige utvalg

Jan-Egil Eilertsen, varde1.png
Vardebrenning på Frøya 8. oktober 2019. Foto: Jan-Egil Eilertsen

Klage på NRK fra Motvind SørVest

Brudd på god presseskikk i NRK-programmet Debatten, 17. oktober 2019

Motvind SørVest er av den oppfatning at NRK har hatt en mangelfull dekning av vindkraftsaken. Slik vi ser det, har ikke rikskanalen presentert argumentasjonen med tilstrekkelig tyngde, eller bredde. Dekningen av saken står ikke i forhold til alvorlighetsgraden. Konsekvensen av dette er at befolkningen på Østlandet er for dårlig opplyst om saksforholdene, noe som er alvorlig for demokrati. Vi mener at NRK har brutt følgende paragrafer i Vær varsom-plakaten:

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

Rent spesifikt ønsker vi i denne omgang å klage på dekningen av vindkraftsaken i Debatten 17. oktober 2019. Vi slutter oss til Eivind Maulands kommentar i Ranano.no, 21.10.2019, en kommentar NRK ikke ville publisere. Eivind Mauland skriver:

«Jeg så på debatten om vindkraft nå [nylig] og ble utrolig skuffet både over valg av debattanter og fraværet av presentasjon av hva motstanden i befolkningen handler om. Jeg er på ingen måte ute etter Fredrik Solvang. Tvert om ønsker jeg både han og NRK alt vel. Dere har en krevende, men svært viktig rolle! Det jeg ønsker, er at dere forstår vindkraftsaken såpass at dere er i stand til å fylle den rollen dere har.

Motstanden er ikke utløst av rammeplanen, men av de over 100 vindkraftkonsesjonene som er realisert, bit for bit. Les uttalelsen til Motvind Norge så ser dere fort at dersom det ikke blir stopp, så blir Staten stevnet for retten av det norske folk. De juridiske siden av de konsesjonene som er gitt, kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn en skandale som har rammet mange innbyggere,
som så langt er behandlet som rettsløse. For urfolk (den samiske befolkningen) er dette en mye større sak en Alta-saken!

Marius Holm ble gitt enda en anledning til å fortelle at det dreier seg om 2 til 3 promille av Norges fastlandsareal, selv om det nå er ettertrykkelig dokumentert hvilket areal disse 100 områdene representerer. Det er snakk om støyende, bevegelige, lysblinkende, skygge- og iskastende, ikke-gjenbrukbare og potensielt forurensende byggestrukturer, med høyde over 200 meter plassert på toppunkt i naturterreng, og ikke to etasjers industribygg i et industriområde. Da blir BYA relativt meningsløst og villedende. Se arealutredning fremlagt av den nasjonale medlemsorganisasjonen Motvind Norge oversendt både statsråd og Storting. Samlet utgjør disse 100 områdene det største arealinngrepet i norsk natur noensinne. Det foreligger ingen samlet utredning eller vurdering, eller alternativ utredning, slik lovverket vårt forutsetter. Rammeplanen ble lagt frem uten noe som helst utredning av samlede arealmessige konsekvenser, fordi det heller ikke i den ble operert med noe
øvre ramme for vindkraft. Det hadde vært relevant å stille statsråden spørsmål om hvorfor? Vi er mange som har spurt og ikke fått svar.

Hvorfor sørger ikke NRK for presentasjon av faktaunderlag som en felles premiss for debatten? Hvem kan forholde seg til et saksforhold hvor hver debattant opererer med hver sin subjektive virkelighet?

Den andre hovedpremissen som ble lagt av Stortinget ved behandlingen av stortingsmeldingen i 2016, var at energisektoren skulle utvikles innenfor rammen av en bærekraftig samfunnsutvikling både sosialt, økologisk og økonomisk. Hvor er den utredningen av Norges energisektor som består av gass/olje, vannkraft og fornybar? Olje- og energidepartementet definerer selv sitt samfunnsansvar for en samordnet energisektor. Utredning er aldri levert! Hvorfor ikke, og hvorfor blir han ikke spurt?
Selvsagt fordi det da aldri ville vært aktuelt å ofre norsk natur for å produsere vindenergi. Det er verken sosialt, økologisk eller økonomisk bærekraftig. Det eneste partiet som har våget å ta fatt i dette er faktisk Rødt.

Vår viktigste bærekraftsoppgave innenfor vår energisektor er å redusere eksport av 2.167 TWh fossil energi som bidrar til en global eksistensiell krise! Hva er argumentet for å bruke norsk natur til å redusere europeiske klimautslipp? Hvor mange fat olje er norsk natur og miljø verdt? Hvor mye vindkraft måtte Norge ha bygget ut for å gi noen effekt i Europa? Våre dyktigste fagfolk karakteriserer Norges vindkraftbidrag (selv om det blir både 50 og 70 TWh) som neglisjerbart.

Det er for lengst dokumentert at vi har nok vannkraft til selvforsyning. Vi har siden 1990-tallet ikke hatt problemer med forsyningssikkerhet, men har årlig nettoeksport rundt 8-10 TWh. Vi ligger på topp i konsum av energi per innbygger globalt og har dermed et kjempestort potensial for å redusere vår energibruk. Vi kan med små investeringer innfase mer vannkraft og har overhode ikke problemer med å fase ut fossil energi i andre sektorer. Alt dette foreligger godt dokumentert av våre fremste
kompetansemiljøer, men fakta presenteres ikke som felles utgangspunkt for debatten. Dermed skapes det subjektive myter som passer ulike meninger og motiv. For øvrig innebærer bærekraftsprinsippet lokal produksjon av lokalt konsum så langt mulig. Prinsippet passer globale selskaper og kapital dårlig. Kan det hende de gjør seg gjeldende og har gjort det en stund?

Vindkraft er overhode ikke konkurransedyktig på pris slik eksempelvis Marius Holm stadig får gjenta. Den hadde aldri vært bedriftsøkonomisk lønnsom dersom det ikke var for bidraget fra norske strømkunder (grønne sertifikater, gratis tilgang til linjenett og eksportkabler, spesialregler for avskrivning, avgifter og skatt). Oppgraderingskostnadene for nettet som følge av ikke-regulerbar vindkraft er formidabel, da det må bygges motorveg for maksbelastning som kun oppstår av og til.

I sin høringsuttalelse oppgir Agder Energi skatte og avgiftsfordelen til vindenergi til over 10 øre/kW! Tar du med de andre særfordelene, blir forskjellen voldsom. Forskjellen er imidlertid enda mye større fordi norsk vannkraft har nedskrevet det alt vesentlige av sine kostnader og derfor har en produksjonspris i området 4 til 8 øre/kw mot kanskje 30 til 35 øre/kw for vindkraft. Forbruker betaler derfor dyrt uten å ha fått noe som helst valg. Det er ingen leverandørside med reell konkurranse. Det er da også her det drivende argumentet for vindkraft ligger. Det handler ganske enkelt om økt
økonomisk avkastning til de få (selskaper) fra de mange (strømkundene). Selskapene innenfor vindkraft eies av utenlandske kapitalfond! Vannkraften som også selvfølgelig ser seg tjent med vindkraft, eksport og europeisk prisnivå, eies av det offentlige Norge. Det blir ikke sosial bærekraft av slikt. De fattige blir fattigere og de rike blir rikere.

Når så vindkraften ødelegger natur og lokalmiljøer som på Haramsøya, Tonstad, Vardefjell, Frøya, Finnskogen, Buheii, Andmyran, Kvaløya osv…. tar sorg og sinne av i distriktsnorge. Er det rart bygdefolk reagerer?

For meg (som ikke selv er direkte berørt) er det helt ufattelig at NRK ikke er i stand til å finne frem til kvalifiserte personer som kan legge faglige objektive premisser for debatten. Representanten fra Haramsøy var faktisk den som med beskjedenhet fikk frem budskapet fra sitt lokalmiljø. Bra valg!

Men NRK har en bråte med kunnskapsrike, lokale representanter å velge blant som er i stand til å representere den samlede lokale motstanden. Naturvernforbundet gjør en grei jobb, men lokal motstand handler, som dere bør se av denne tilbakemeldingen, om mye mer enn tap av arter og natur! Kontakt Motvind Norge så vil de ha mange personer i sine rekker som både kan saken og som kan fremføre den! Da vil lytterne faktisk kunne bli tilført kunnskap istedenfor å bli servert gjentakende myter. Den politiske debatten vil få en helt annen spenning og betydning for vår
energisektor og vårt samfunn.

Den politiske debatten blir tannløs når dere lar energidebatten være fristilt fra forutsetningen om bærekraft og lar ZERO forenkle debatten til eksport av norske naturresurser for å hjelpe Europe med kullkraft. Har NRK reflektert over at en reduksjon av vår oljeeksport fra 2.167 TWh (SSB) til 2.100 TWh, vil spare mer CO2 enn norsk vindkraft noen gang vil være i stand til? Hvor mange fat olje er norsk natur og lokalmiljø verdt? Hvorfor lar en såkalt miljøorganisasjonen som ZERO dette perspektivet ligge, og unnlater også å nevne at vindkraft kan gi større karbonavtrykk en fossil gasskraft, når de argumenterer for å redde verden fra den globale klimakrisa, ved hjelp av norsk vindkraft? Vil de både ødelegge klima med fossileksport og vår natur med vindkraft. Hvor mye vil det koste å ta CO2 ut av atmosfæren igjen med CCS teknologi. Hvor mye vil konsekvensene av temperaturstigningen fra fossil energieksport koste av penger og menneskelige lidelser? Hvorfor gis Zero klippekort til debatter og får lov å gjenta de samme mytene hver gang uten å bli avkledd og
konfrontert? Fortsetter NRK slik, mister dere tilliten i den norske befolkning. Det allmenne kunnskapsnivå ligger langt over hva dere fikk frem i dette debattprogrammet. Med vennlig hilsen Eivind Mauland, naturviter» (Kilde: https://ranano.no/hvorfor-sorger-ikke-nrk-for-presentasjon-av-faktaunderlag-som-en-felles-premiss-for-debatten/21.10-05:01)

Marius Holm fra Zero, som deltok i Debatten 17. oktober, er en gjenganger på skjermen når Norsk Rikskringkasting (NRK) skal opplyse det norske folk i klima- og miljøsaker. Selv om Zero på egne nettsider fremstiller seg selv som en “miljøstiftelse” og “en uavhengig, ideell organisasjon”, er det mange miljøvernere som mener at det stikk motsatte faktisk er realiteten. “De falske klimaprofetene fra Zero sammen med selskapet Zephyr er idag en stor trussel mot urørt norsk natur og artsmangfoldet”, skriver Norges Miljøvernforbund (NMF) på sine nettsider. “Stopp Zero og Zephyr. Stengt på grunn av miljøkriminalitet” stod det på banneret da NMF aksjonerte 6. november, i forbindelse med den mye omtalte Zero-konferansen.

Zero-leder Marius Holm har markert seg i offentligheten som en aktiv forkjemper for vindkraftutbygging, også når dette helt klart bryter med Naturmangfoldsloven. Det er en kjensgjerning at Zero årlig mottar flere millioner kroner i sponsorstøtte fra ulike næringslivsaktører. Blant de økonomiske støttespillerne finner vi Zephyr, en av de aller mest aggressive vindkraftutbyggerne i landet (Kilde: https://zero.no/). Både Kvitfjell i Troms og Innvordfjellet i Nord-Trøndelag er rasert av Zephyr, som på egne nettsider opplyser om ytterligere prosjekter på Haramsøy, Guleslettene, Dalsbotnfjellet, Midtfjellet, Tellenes og Mehuken. Samtlige utbyggingsområder er naturskjønne steder med rikt fugleliv.

TrønderEnergi er en annen av Zeros tvilsomme sponsorer (Kilde: https://zero.no/). Det omstridte selskapet  opererer gjerne i områder med sjeldne arter som smølalirype og hubro. Både Frøya og Sørmarkfjellet sprenges nå i stykker av TrønderEnergi, som har inngått et samarbeid med Stadtwerke München. Naturødeleggelsene bidrar ikke til berikelse av Norge. Tvert imot blir vi fattigere av dette, fordi vi må subsidiere utenlandske selskaper som drenerer våre myrer og utrydder våre siste ville fugler.

Også Equinor og Norsk olje & gass er blant Zeros økonomiske støttespillere (Kilde: https://zero.no/), i en tid hvor Natur og ungdom må saksøke Staten for brudd på § 112, Grunnlovens miljøparagraf. De styrende myndighetene er i sin grådighet villige til å risikere både fiskerinæringen, og økosystemet, gjennom å lete etter mer olje i de sårbare nordområdene. Naturvernforbundet protesterer. Greenpeace protesterer. Norges Miljøvernforbund protesterer. Zero velger heller å bygge opp under myten om at alt kan løses gjennom fortsatt økonomisk vekst. Det aller siste av natur skal ofres for at en liten elite skal kunne berike seg enda mer.

At Zero støtter næringsinteressene til sine sponsorer er lett å skjønne. Vanskeligere er det å forstå hvorfor NRK gang på gang inviterer Zero-leder Marius Holm til debattprogrammer hvor miljøsaker er på agendaen. Ekstra grelt ble det da han 17. oktober fikk uttale seg i forbindelse med Haram-saken, uten at NRK fant det bryet verdt å opplyse seerne om den økonomiske bindingen til Zephyr, utbyggeren som har fått konsesjon til bygging av vindkraftverk akkurat her. Neste gang det inviteres til tv-debatt, håper vi at NRK vil opplyse om eventuelle økonomiske bindinger som en debattant måtte ha. Ikke minst er dette viktig når debattanten får lov til å fremstille seg selv som en slags fagperson. Motvind SørVest mener at NRK har unnlatt å vise “åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet», at rikskanalen derfor har brutt paragraf 2.3. i Vær varsom-plakaten. NRK har videre sviktet sitt oppdrag med å «avdekke kritikkverdige forhold». Brudd på Naturmangfoldsloven, som nå foregår i det grønne skiftets navn, er et kritikkverdig forhold som NRK ikke lykkes med å belyse ordentlig. NRK har derfor også brutt paragraf 1.2. som fastslår at pressen skal ivareta «viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk».

Motvind SørVest

Kjære Tine!

Hubrobarn, tegning

En god venn av meg, hubroen Bubo Bubo, er veldig forvirret nå. Selv med oransje nattsyn klarer han ikke se hvor han har dere i Tine. De pompøse reklamefilmene meierigiganten pumper ut på film, tv og kino, kan tyde på at norsk natur står høyt i kurs. Så er det bare det da, at dere velger å finansiere virksomheten til en grønnkledd stiftelse som promoterer vindindustri i fugletrekk. Både hubroer og sapienser kan bli forvirret av slikt.

Kjære Tine! Vil dere beholde norske heier og myrer, eller er det mer fremoverlent å transformere lyngen til månelandskap? Sponser dere høyfjell eller grussletter, turbinhvesing eller uglerop?

Hvis dere får dårlig samvittighet nå, foreslår vi at dere donerer like mye til Norsk Ornitologisk Forening som dere har donert til ZERO. Har dere sponsormidler til gode etter det, kan Bubo Bubo anbefale La Naturen Leve, Motvind, Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet. Lykke til med omdømmebyggingen💚🦉

Vennlig hilsen Bubo Bubo og Christina

 

Det er bare én måte å gjøre det på: Uskikkelig!

Bubo Bubo, 11. nov. 2019.jpg

Bubo Bubo er forvirra. Over tv-skjermen ruller en nasjonalromantisk Tine-reklame, av det pinlig pompøse slaget. Inne på mobilen er situasjonen en helt annen. Miljøstiftelsen ZERO kan nemlig opplyse om at meierigiganten har blitt med på tidenes råtneste spleiselag. 27 millioner kroner har de samla inn, på salg av hydrauliske vafler. Bubo Bubo får lettmelka i vranga, for det er visst ikke bare melka som er lett. Også hubrovelferden har Tine tatt lett på. Makan!

“En gang var det her ute alt skjedde, det var her konger falt og store avgjørelser ble tatt”, drønner en maskulin og myndig røst fra tv-en. Bubo Bubo kjenner at det går kaldt nedover ryggen på ham, for hvilke “store avgjørelser” er det som blir tatt? Sikter Tine til avgjørelsen om å utrydde alle hubroene på Frøya, kanskje? Eller er det totalutryddelsen av smølalirypa de tenker på?

“Og som fjellet under isen, ble det sterkeste igjen”, fortsetter reklamestemmen, og blodet fryser til is i Bubo Bubos årer, for hva er det egentlig som blir igjen av hjemstedet hans? For å si det rett ut: Zero. Bubo Bubo grøsser. Fjellet som har fått ligge der i ro siden istiden- det sprenges jo i sønder og sammen. Myra blir månelandskap. De homo sapiensene som forsøker å stanse gravemaskinene, blir bøtelagt, og kastet på glattcelle. Det er det som skjer. Og Tine er på feil side!

Jeg kjenner en hubro. Han står opp kvart på fem hver dag. Han flyttet ikke hjemmefra fordi han ville, men fordi hjemstedet hans blir rasert. Både Tine og TrønderEnergi vet at det bare er én måte å gjøre det på: Uskikkelig! Slik tar man livet av 9000 små og store fugler over hele Norge.