Feil fløy. Feil farge.

hdrplhttps://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/motvind-fra-alle-kanter-1.1664333

Hun husker ikke nå hvorfor det ble nettopp turbiner og muslimer. Kunne det kanskje like gjerne vært turbiner og tulipaner, eller turbiner og turnips? Både redaktøren og annonsøren nikket megetsigende mot henne, og så kom bare ordene flommende, som de pleier, for det er jo gaven hennes dette, at hun har ordet i sin makt.

Turbiner og muslimer. Begge fremmede i landskapet. Begge hatobjekter for høyreekstreme. Så har vi altså kommet dit, at miljøengasjement næres av fremmedfrykt. Den politiske analysen skrev seg nesten selv, kraftig inspirert av en dystopisk film hun hadde sett kvelden før: “The age of stupid”. Den stupide vindkraftmotstanden. Det stupide muslimhatet. Alt falt på plass. Likevel var det noe som skurret. Langt inne i den mentale tåka var det noe som protesterte. Hun lukket øynene, trakk pusten dypt og telte langsomt til Zero.

Blikket hans da de tilfeldig passerte hverandre på Karl Johan. Hun, den talentfulle politiske kommentatoren. Han, den lovende partilederen. Dirringen i luften. De hete kinnene. De fyldige leppene. Var det i dag det skulle skje, på selveste Valentinsdagen? Skulle de endelig? Men, nei. Tåken lettet, og den nye innsikten sved henne brutalt i øynene. “Dæven, han er jo motstander av landbasert vindkraft, han”, fôr det i henne. Pulsen galopperte, og hun kom til å bite seg hardt i underleppen, i ren forbitrelse. Feil fløy. Feil farge.

Hun kjenner suget i magen i dét blikket hans viker fra henne. Skammen over å vite at det er hun som har spolert kjærlighetssjansen. Det at hun har stemplet ham som høyreradikal, han, som er langt ute på venstre fløy. Hvordan kunne hun? Det brenner i halsen og gråten presser på. Feil fløy. Feil farge. Drømmen om å rulle rundt i glatte lakener med Stortingets vakreste mann. Bare å glemme det nå. Lederen for den selvutnevnte miljøstiftelsen står uansett klar. Det finnes ingen planet B, men det finnes opplagt en plan B for kåte skribenter.

Kommentar til Hege Ulsteins kommentar, forkortet

hdrpl
I innlegget “Motvind fra alle kanter” forsøker Dagsavisens kommentator Hege Ulstein å plassere motstandere av landbasert vindkraft ytterst til høyre i det politiske landskapet. Imidlertid er Rødt det eneste partiet som helt konsekvent har gått imot landbasert vindkraft.

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein gikk nylig til angrep mot vindkraftmotstandere generelt, og Motvind spesielt, som omtalt i Klassekampen 19. februar. I innlegget “Motvind fra alle kanter” forsøker Ulstein å plassere motstandere av landbasert vindkraft ytterst til høyre i det politiske landskapet. “For ytre høyre kan det se ut til at vindmøllen er blitt den nye muslimen”, påstår hun, og insinuerer dermed at høyreekstreme rasister har hopet seg opp i vindkraftmotstandernes rekker. Imidlertid er Rødt det eneste partiet som helt konsekvent har gått imot landbasert vindkraft.

Jens Stoltenberg forteller i selvbiografien Min historie (2016) om hvor tungt det var å kjempe imot de grønne sertifikatene midt på 2000-tallet. Både næringslivet, opposisjonen og regjeringspartnerne SP og SV presset på. “Hvordan kunne SV være for noe som tapper fellesskapet for milliarder, ødelegger urørt natur og tar livet av massevis av havørn og truede ugler?” undret han seg, men fikk ingen gode svar. Stoltenberg opplevde at ordningen med de grønne sertifikatene ble presset gjennom av sterke økonomiske krefter.

Er Hege Ulstein upåvirket av sterke økonomiske krefter i sitt freidige forsvar av den pågående vindkraftutbyggingen? I reklamen som er plassert rett under kommentaren hennes, argumenteres det for at industrialisering av villmarka er nødvendig. Her vises et «live» opptak av den kjente dommedagsklokka fra Vindkraftnå-kampanjen til Norsk Vind og Try. «Klokka tikker mot 2030», og annonsekroner fra Norsk Vind tikker inn på Dagsavisens konto. Inne på selve kampanjesiden, informeres det om «hvorfor vindkraft på land er en del av klimaløsningen». Hege Ulsteins samarbeid med næringslivets selvutnevnte “miljøstiftelse”, vindkraftpådriveren Zero, er forøvrig godt kjent. Seinest i november 2019 deltok hun i en panelsamtale på Zero-konferansen.

Det er nærliggende å alludere til den komiske karakteren Don Quijote når vindturbinmotstand skal latterliggjøres, og Dagsavisens kommentator klarer ikke å motstå fristelsen. Mer originalt er det kanskje når hun sammenligner dagens situasjon med det som skjer i den dystopiske filmen “The age of stupid”. I filmuniverset kan klodens klima reddes gjennom vindkraftutbygging, men dessverre hindres dette av “stupid” motstand, den samme stupide motstanden som Hege Ulstein selv så tappert kjemper imot. «Klimaendringene er menneskeskapte. Vi får ikke avverget denne krisen hvis vi i tillegg skal lage menneskeskapte hindringer for løsningene på problemet», konkluderer Ulstein. Det faller henne ikke inn at intakt natur kan være en del av løsningen.

hdrpl
Jens Stoltenberg forsøkte å hindre innføringen av de grønne sertifikatene midt på 2000-tallet, men de økonomiske kreftene som presset på var for sterke.

På ytre høyre fløy sammen med Jens Stoltenberg

hdrpl
Fuglevenner befinner seg, ifølge Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, på ytre høyre flanke i det politiske landskapet, sammen med den kjente høyreekstremisten Jens Stoltenberg. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein går 14. februar 2020 til angrep på vindkraftmotstand generelt og Motvind spesielt, i et innlegg hun har kalt «Motvind fra alle kanter». Hun innleder med å referere til den dystopiske filmen «The age of stupid». I filmen møter man en bonde som møter “stupid” motstand når han forsøker å sette opp et vindkraftanlegg. Også i reklamen som er plassert rett under kommentaren, manes det til vindkraftutbygging. Her vises et «live» opptak av den kjente dommedagsklokka fra Vindkraftnå-kampanjen til Norsk Vind og Try. «Klokka tikker mot 2030», og annonsekroner fra Norsk Vind tikker inn på Dagsavisens konto. Inne på selve kampanjesiden, informeres det om «hvorfor vindkraft på land er en del av klimaløsningen».

Etter å ha insinuert at vindkraftmotstand er «stupid» fordi det fører til verdens undergang, går Ulstein over til å forklare NIMBY-begrepet for den uinnvidde leser. NIMBY er en forkortelse for Not In My Backyard. Ulstein mener at vindkraftmotstandere kun bryr seg om sin egen bakgård. Hun går ganske enkelt ut ifra at motstandere selv må være rammet. Om hun sjekket fakta, ville hun kanskje blitt overrasket. Flere av de mest aktive motstanderne bor i områder uten vindindustri. Selvsagt finnes det i tillegg aktivister i områder med pågående eller planlagt utbygging. Er det så uforståelig, at folk protesterer mot å få 200 meter høye turbiner i nærnaturen sin? Er det så rart, at noen ønsker å la hubroen leve? Skal ikke reindriftseieren få lov til å kjempe imot når beiteområder sprenges i stykker? I Oslo og Bærum protesteres det på 40 meter høye master.  

Selv om det er flere organisasjoner som arbeider målrettet for å stanse naturødeleggende vindkraftprosjekter, velger Hege Ulstein å kun kommentere Motvinds innsats: «Her i Norge har aksjonsgruppa «Motvind» mobilisert og kjørt kampanjer mot planlagte vindmølleparker. De bråker, de er stygge, de dreper fugler og de ødelegger naturen, er kjernebudskapet. For ytre høyre kan det se ut til at vindmøllen er blitt den nye muslimen», skriver Dagsavisens kommentator. Det er helt riktig at støy, lavfrekvent lyd og vibrasjoner i bakken skaper problemer for både mennesker og dyr. Det stemmer også at vindkraftanlegg representerer visuell forsøpling, men dette har aldri vært Motvinds hovedargument. Det alvorligste er nok at økosystemer ødelegges. Ville dyr, fugler og insekter mister sine leveområder. Karbonlagrende myrer og skog sprenges i stykker. Norsk Ornitologisk Forening, Norges Miljøvernforbund og La Naturen Leve er blant organisasjonene som mener at det er viktig å ta vare på det lille vi har igjen av villmarkspregede områder. Ifølge FNs naturpanel er tap av naturareal et av klodens største problemer.

Å insinuere at naturvernere tilhører «ytre høyre» er absurd, og tyder på at Ulstein ikke har satt seg inn i den saken hun så bastant uttaler seg om. Merkelig er det også når Ulstein påstår at vindkraftmotstandere er positive til havvind. Hvor tar hun det fra? Hun kan ikke ha lest de offisielle uttalelsene til Motvind Norge eller Norges Miljøvernforbund. Ei heller kan hun ha lest hva Norsk Ornitologisk Forening skriver om havvindprosjektet Havsul 1.

“Dagens vindkraftutbygging savner sidestykke i norsk energi – og naturforvaltning. Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale naturverdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene”, skriver tidligere informasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat, Sverre Sivertsen, i en kronikk som ble publisert i Adresseavisen 2. juni 2019.

Jens Stoltenberg, NATO-leder og tidligere statsminister i Norge, skriver i selvbiografien sin at han kjempet hardt imot innføringen av de grønne sertifikatene som har ført til den massive vindkraftutbyggingen. “Hvordan kunne SV være for noe som tapper fellesskapet for milliarder, ødelegger urørt natur og tar livet av massevis av havørn og truede ugler?” undret han, allerede i 2006, men han fikk ingen gode svar (side 421 og 422). Da han til slutt måtte gi seg, lovet han seg selv å aldri igjen gå imot sin egen overbevisning.

Hege Ulstein har i sin kommentar 14.02.2020 levert et oppkok av myter og fordommer, blandet med impulser fra en dystopisk film. Vi får innsyn i et meget spesielt verdensbilde hvor naturvernere hører hjemme på ytre høyre flanke i det politiske landskapet, sammen med Jens Stoltenberg. «Klimaendringene er menneskeskapte. Vi får ikke avverget denne krisen hvis vi i tillegg skal lage menneskeskapte hindringer for løsningene på problemet», konkluderer Ulstein. Det faller henne ikke inn at intakt natur kan være en del av løsningen.

Hege Ulstein, Dagsavisen, 14.02.2020

Skjermdump fra Dagsavisens nettside 15.02.2020. Kilde: https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/motvind-fra-alle-kanter-1.1664333

Støtt kravet til Viken fylkesting om å stanse Zephyrs vindkraftutbygging (innlegg av Gunvor Slaatto)

Støtt kravet til Viken fylkesting om å stanse Zephyrs vindkraftutbygging

Tilhøyrer du Viken fylkeskommune og er over 18 år, kan du støtte kravet til Viken fylkesting om å stanse vindkraftutbygginga til Zephyr. Du kan underteikne her: https://minsak.no/sak/2062

Oslo kommune sier nei til nye gigantmaster, 04.02.2020
Kjelde: https://www.aftenposten.no/norge/i/6jgO03/oslo-kommune-sier-nei-til-nye-gigantmaster-gjennom-boligstroek-vil-vaere-et-historisk-feilgrep

Tekst: Gunvor Slaatto

Å VINNE OPINIONEN austafjells er ikkje gjort i ei handvending. Tenk, halve folkemengda her til lands er busett i «pølsa» rundt Oslofjorden: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, der Ørje i Østfold så langt er eneste sted som er direkte berørte av vindkraftindustrien, anna enn at vi finn ei oppsamling av overmakta som utøver naturovergrepa. Statsmakta, og mykje av finans- og vindkraftnæringa bur og jobbar i Viken.

Men kan det vera så vanskeleg å få med FOLKA rundt Oslo-fjorden på vindkraftmotstand, då? Skal det ikkje berre eit minimum av innleving og empatisk evne til, for å fatte tragedien for folk som blir ramma i nærnaturen sin? Forestille seg at Sørmarka, Austmarka, Nordmarka, Lillomarka og Bærumsmarka mm. blir frest opp, sprengt i filler og omgjort til grushaugar og ugjenkjenneleg landskap, med monsterturbinar på 250 meters høgde plasserte der, midt i synsranda? Forestille seg kjende torturmetodar som kjem inn i eige stove; blinkande lys som om lyset blir slått av og på, og uforutsigbar støy som pulsar og svitsjar alt etter kvar vinden kjem ifrå og kor sterk han er? Forestille seg nattehimmel med «Djevelens auge», og konstante faresignal som på ein flyplass? Og viss forestillingsevna rekk lenger, inkludere dei økologiske katastrofene vi står overfor med tap av naturmangfold, og drenering av myrer som ingen ellers har lov å røre.

Wind Giants in Germany
Kjelde: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-10/wind-giants-in-germany-are-not-so-keen-on-market-rates-after-all

Det finst formildande omstende for mangel på engasjement, uforstand, likegyldigheit eller kva det no kan vere. Det er nemleg ikkje FOLK rundt Oslofjorden som står bak all den meiningslause raseringa langs kysten vår, til skade for naturen, miljø, økosystem, lokalsamfunn, turistnæring og reindrift. «Di utmark er mi innmark», som ein reindrifteigar uttalar det. “Jeg tror det er for langt unna folk til at de gidder å engasjere seg”, var svaret eg fekk frå ei aktiv Jessheim-dame som har budd her i 40 år, då eg spurde om ho hadde tips til måtar å få folk til å underskrive Viken-saka på. Eg trur diverre at ho trefte spikaren på hovudet. I kampen om tida og merksemda skal det mykje til for å få travle folk til å stoppe opp, og særleg når vi ser kor einsidig statskanalen NRK og dei største avisene presenterer klimasituasjonen og vindkraftsaka. Reklameinnslag i ulike variantar bombarderer oss frå mange kanalar. «Vindkraft er rein energi», vert det påstått. Det høyrest tilforlateleg ut, før ein får auge på alle ulempene.

Kva kan så bringe ei forståing for vindkrafta nærmare folks kvardag her austpå? Jo, identifisering via Statnetts trussel om dobbel høgde for nye kraftmaster, til 40 meter. Både Oslo og Bærum kallar desse kraftmastene for monstermaster. For folk med trussel om 250 meter høge blinkande og durande turbinar i nærnaturen, blir det så klart nærast latterleg å bry seg om 40 meter høge stilleståande master. Likevel, viss vi med innleving og medkjensle, ser dei dobla mastene med medmenneskeauge, er dei de facto både visuell forsøpling og ikkje minst, ein reell helsefare. Ingen plasserer ein barnehage ved ei høgspentmast, for å seie det slik. Om det gjeld eitt menneske eller mange, går vel ut på det same i VERDI, eller? Dermed seier eg ære vere Oslo Byråd som forsvarar innbyggarane sine og seier eit utvetydig NEI til dobling av høgda på straummaster og krev jordkabling for heile strekninga. Den same honnøren går til Bærum.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) i Oslo er kritisk til dei høge mastene og meiner framtidig kraftforsyning må gå i kablar i bakken. «– Jeg har stor forståelse fra reaksjonene som kommer fra folk som bor i området. Det er ingen som vil ha gigantiske master i nabolaget sitt, sier Marcussen. – Byrådet er opptatt av å skape gode nærmiljø og ta vare på grønne lunger og elvedrag over hele byen, det er ikke forenlig med disse monstermastene, opplyser Marcussen. Hun sier at å bygge mange store master gjennom hele dette området vil være et historisk feilgrep som Oslo vil slite med i mange tiår fremover.» Kan vi vere einige om å ta same omsyn til folk andre stadar? Om folk i Oslo og Bærum ikkje vil ha støy og visuell forsøpling rundt seg, kan ein då vente at folk andre stadar skal måtte bli utsett for det same, berre i endå meir monstrøse formar?

Fanga blant vindturbinar, NRK Rogaland
Kjelde: https://www.nrk.no/rogaland/xl/fanga-blant-vindturbinar-1.14548474

Og med dette er det frå mi side slutt på applauderinga av Oslo. For det Oslo gjer i praksis, er å føre ein egosentrisk og sjølvforherligande klimapolitikk. Ifølge Oslos klimastrategi skal hovudstaden redusere klimagassutsleppet med 95 % innan 2030. Konsekvens? Jo, ei valdsam auke i straumforbruk. Kor skal denne straumen hentast frå? Frå vindkraft, kanskje? Det Marcussen ikkje seier noko om, er at kapasiteten i kraftlinene inn mot hovudstaden er sprengt. For å ruste til den enorme auka i straumbruken treng altså Statnett å doble høgda på mastene gjennom Bærum og Oslo. Oslos klimastrategi inkluderer verken omsyn til landet for øvrig, eller klimaavtrykket som elektrifiseringa etterlet seg når alle innsatsfaktorane blir medrekna. Då Denis Mukwege vann Nobels fredspris i 2018, nemnde han konsekvensar mellom anna el-bilproduksjonen har, grunna det omfattande batteribehovet. Barnearbeidet i Kongos koboltgruver viser at elektrifiseringa av bilparken kjem med ein høg kostnad. Mukwege sa også at rettferd er einkvar sitt personlege medansvar. Dessutan Oslo: Klimaproblematikken er global!

Men så tilbake til håpet mitt om auka tilslutning til vindkraftmotstand austafjells. Heilt akutt gjeld det Viken-borgarar, altså borgarar i tidlegare Østfold, Akershus og Buskerud, der vi faktisk har over ein million innbyggarar å ta av. Vi treng berre 500 underskrifter. Vi, ei initiativgruppe på fem personar, har ei sak til Viken fylkesting der vi bed om at fylkestinget brukar eigarmakta si overfor Zephyr AS, som Viken via Østfold Energi eig 50 % av. Vi kan ikke akseptere at Zephyr raserer natur og økosystem og øydelegg livet til folk i område der dei berørde seier nei. Det hastar med å gje denne støtta.

Sjå vedlagte sak som du er varmt velkomen til å underskrive:

Støtt kravet til Viken fylkesting om å stanse Zephyrs vindkraftutbygging

Tilhøyrer du Viken fylkeskommune og er over 18 år, kan du støtte kravet til Viken fylkesting om å stanse vindkraftutbygginga til Zephyr. Du kan underteikne her: https://minsak.no/sak/2062

This slideshow requires JavaScript.

Reinen mista beiteområdet sitt då Zephyr sprengde i stykker Kvitfjell for å bygge vindkraftanlegg der i juli 2019. No vil dei gjere det same på Haramsøya, midt i fugletrekket. Foto av reinen i det øydelagte Kvitfjell: Alex Ryslett. Foto med havutsikt, frå Haram: Birgit Kjerstad