Kunstauksjon for Maria Andrea Brinzola

oznorCOI artikkelen “Munkegribben Brinzolas ublide møte med industrialisert norsk natur”, som ble publisert på nettsidene til Norsk Ornitologisk Forening 22. mars 2020, forteller Egil Ween om den GPS-merkede munkegribben Brinzola som nylig kom til skade i et påbegynt vindkraftanlegg i Bjerkreim (https://www.birdlife.no/). Da hadde hun fløyet helt fra Spania til Norge.

Egil Ween beretter at han “fant henne sittende i en steinur med tydelige problemer”. Hun hadde “smelt den ene vingen inn i en wire”, og slik pådratt seg to åpne brudd. Selv om fuglen nå blir tatt vare på, og vil bli operert, er det uvisst om hun noen gang vil kunne fly igjen. “Ingen må tro at industrialiseringen av naturen vår ikke utgjør en fare for våre ville fugler, og rovfugler spesielt!” skriver Ween, som samarbeider med Wild Fauna Hospital i Madrid om denne vonde saken.

Norges vassdrags- og energidirektorat forsøker i sine utredninger å gi inntrykk av at man tar hensyn til fugleliv når konsesjonssøknader behandles, men i realiteten er det dessverre slik at man, bevisst eller ubevisst, ofte overser de dramatiske konsekvensene vindkraftutbyggingen får for fuglelivet.

Motvind SørVest, ved kampanjeleder Jan Helge Vassbø, har startet en innsamlingsaksjon til støtte for Brinzola og andre fugler som havner i en lignende situasjon. Jeg oppfordrer alle til å støtte aksjonen. Mer informasjon finner dere her: https://www.spleis.no/project/101775

Kunstauksjon

Tegningene i dette blogginnlegget auksjoneres bort til inntekt for den spleisen som det er referert til ovenfor. Send e-post til christina.fjeldavli@vtfk.no dersom du vil legge inn et bud. Formatet er A3. Det er brukt kull, akvarellfarger og collage (dvs. at noe er klippet og limt). Auksjonen varer til og med 15. april kl. 22:00

oznorCO

Christina Fjeldavli, naturverner og billedkunstner (utdannet fra Goldsmiths College, University of London)

Screenshot_20200325_090943

Anbefalte lenker:

https://www.facebook.com/bfrnorge/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.