Klimaspråkkur fra Koronakratiet

Screenshot_20200422_001323
Hvorfor bry seg om språkets lover når Grunnlovens paragraf 108 og Naturmangfoldlovens paragraf 1 uansett brytes hver eneste dag? Verken smølalirypa, hubroen, lundefuglen, kongeørnen, reinen eller intetkjønnsbøyingen av pronomenet “vår” har krav på beskyttelse i Koronakratiet. Sakset fra Twitter, 21.04.2020

“Hvem mener du har gjort en spesiell innsats for å ta vare på naturmangfoldet vår?” spør Klima- og miljødepartementet på Twitter, og Bubo Bubo grøsser. Nakkefjærene reiser seg, og hubrohjertet hopper over minst tre slag. Er det ham de er ute etter igjen? Skal han på glattcelle, eller blir det bot denne gangen? Alt som minner om naturvern blir slått hardt ned på i Koronakratiet. Dette har han selv kjent på kroppen.

Men, nei. Bubo Bubo har misforstått. Det handler ikke om å utrydde rødlista arter akkurat her, på Twitter. Nordisk Råd skal dele ut en miljøpris til noen som kjemper for naturmangfold, og så skal Koronakratiet fungere som et slags bindeledd. En absurd situasjon, i grunnen. Bubo Bubo ler ikke høyt, men han må smile litt.

qrf
En fersk forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at det å skåne naturen er det beste vi kan gjøre for klimaet. Lobbyistene fra Norwea Norsk Vindkraftforening og Miljøstiftelsen Zero, som mottar penger fra industrien, sier noe annet. Klimakuren blir deretter. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Det eiendompronomenet som skal indikere at noe er felles, står ikke særlig høyt i kurs i Koronakratiet. Klimaministeriet har ikke engang tatt seg bryet med å bøye pronomenet riktig. “Skal den manglende samsvarsbøyingen speile det manglende samsvaret mellom ord og handling? spør Bubo Bubo, der inne i Twitter-universet, og han venter spent på svar.

IMG_20200127_150542
“Ta vare på naturen”, skriver Regjeringen på sine nettsider. Samtidig foregår en rasering av naturmangfoldet som mangler sidestykke her til lands. Illustrasjon: Christina Fjeldavli
Advertisement

One thought on “Klimaspråkkur fra Koronakratiet

  1. Roger Skaret April 22, 2020 / 5:03 pm

    Et veldig betimelig spørsmål stilles her ja:
    Klimaministeriet har ikke engang tatt seg bryet med å bøye pronomenet riktig.
    “Skal den manglende samsvarsbøyingen speile det manglende samsvaret mellom ord og handling? spør Bubo Bubo…..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.