Industrialisering av Buheii

Buheii september 2030.

Buheii i Agder har inntil nylig vært et godt levested for hubro, tårnfalk, hønsehauk, rødstilk, heilo og kongeørn. Nå ødelegges både reirplasser og jaktområder av helt unødvendig vindkraftutbygging. Som man kan se av det ferske filmopptaket og bildene (tatt 6. september), legges fuglenes livsgrunnlag bokstavelig talt i grus. Tross protester fra flere hold, velger man også å ignorere hensynet til Europas sydligste villreinstamme.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.