FUGLESKRIKET PÅ HARAMSFJELLET-pressemelding

FB_IMG_1593456277471
Haramsøya sett fra Longva. Foto: Siri Fjeseth
Haramsøya i Ålesund kommune, på Ytre Sunnmøre i Møre og Romsdal, har et areal på kun 13,3 km². Den unike platåøya er et viktig fuglefredingsområde med rikt artsmangfold. Øya ligger midt i leia for store fugletrekk langs kysten.
I 2008 valgte Norges vassdrags- og energidirektorat å gi konsesjon til et vindkraftanlegg på den smale fjellryggen Haramsfjellet, 300-350 meter over havet. Den vestre siden av fjellet er vernet som naturreservat for fugl, men Olje- og energidepartementet fikk i 2010 flyttet på grensen til fredingsområdet. Zephyrs planlagte vindkraftanlegg vil utgjøre en stor trussel for et høyt antall rødlistede arter, og prosjektet bryter derfor med Naturmangfoldloven. 
received_2403143539985994
Hans Petter Thue blir fjernet med makt fra sin private eiendom. Foto: Jan Helge Vassbø

 I fjorten dager og fjorten netter voktet naturverneren Hans Petter Thue over Haramsfjellet, sittende i sin egen bil, på sin egen private vei. 11. juni ble han fjernet med makt fra sin egen eiendom, av et politi som setter vindindustriens interesser foran både Naturmangfoldloven og folkehelsen. En politimann dirket seg inn i Thues bil. Bilen ble dratt opp på Falkens lasteplan. Politiet valgte så å eskortere Stangelands anleggsmaskiner opp på fjellet, på oppdrag fra vindkraftutbyggeren Zephyr.

30. juni var Oline Kjerstad fra aksjonsgruppa Nei til vindkraft på Haramsøya, Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal, fylkesordfører Tove Lise Torve og Høyres gruppeleder i fylkestinget Anders Riise i møte med olje- og energiminister Tina Bru, i Oslo. På møtet ble det klart at Tina Bru ikke kommer til å gripe inn for å redde Haramsøya. Olje- og energidepartementet har, i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, tilrettelagt for industrialisering av Haramsfjellet. Denne absurde avgjørelsen står de ved.

Vi har kraftoverskudd i Norge. Ny forskning viser at det beste vi kan gjøre for klimaet er å spare naturen (NINA, 2020). Likevel velger OED å bryte både Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, for å produsere vindkraft i vannkraftlandet Norge. 

FB_IMG_1593456297106
Anleggsfirmaet Stangeland erstatter natur med industri på Haramsfjellet, på oppdrag fra vindkraftutbygger Zephyr.

Akkurat nå sprenges Haramsfjellet i stykker av Stangeland, på oppdrag fra Zephyr. Dette er moralsk forkastelig, og strider i tillegg mot norske lover og internasjonalt avtaleverk. Hvordan kan det allikevel skje? Har norske myndigheter virkelig lov til å la sin tolkning av Energiloven trumfe alle andre lover?

Vi nekter å akseptere at det skal være slik. For å vise vår respekt for naturen, arrangerer vi en kunstnerisk og kunnskapsbasert vandring i Haramsfjellet søndag 5. juli. Den som ønsker det, kan også våke over fjellet natt til mandag 6. juli.

Etter å ha vandret sammen i det unike landskapet, har vi en felles samling med appeller og flere kunstneriske innslag. Statsminister Erna Solberg, som gjentatte ganger i år har oppfordret nordmenn til å oppsøke naturen, er spesielt invitert. Arrangementet er åpent for alle. Journalister og fotografer oppfordres til å dekke begivenheten slik at hele landet, og gjerne også utlandet, får innsyn i den uretten som blir begått- akkurat nå.

FB_IMG_1593456285824
Foto: Siri Fjeseth

Sted: Haramsøya
Tid: fra søndag 5. juli kl. 12, til mandag 6. juli kl. 10

Arrangører: Karin Augusta Nogva, Erik Larsen og Christina Fjeldavli

Felles vandring fra Ulla (på Haramsøya) kl. 12. Du kan alternativt velge å gå selv fra Ulla og møte oss andre ved anleggsmaskinene. Appeller, dikt og performance-kunst kl. 14:00 og kl. 15:30 på Steinbrotet (der hvor turbinene er planlagt).

Foreløpig program 

Fuglevokteren og hennes flokk (Karin Augusta Nogva og flere andre kunstnere) 

Dikt av Dag Máhtenjárga 

Appell, dikt og familievennlige naturnærværsøvelser ved Erik Larsen 

Appell ved Morten Walloe Tvedt

Appell ved Steven Crozier

Appell og dikt ved Christina Fjeldavli 

Musikalske innslag og appell ved Jørgen Åkre

Appell ved Nina Elisabeth Bøe

Appell ved Sylvi Listhaug

Appell ved Steven Crozier

Innslag ved Judith Bech

Appell ved Camilla Wærenskjold

Judyta Bialkowska inviterer alle til sitt galleri på Haramsøya mandag 6. juli kl. 13

FB_IMG_1593456274965

På vegne av arrangementskomiteen

Christina Fjeldavli

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.